Aldarte

ALDARTE

Centro de atención a gays, lesbianas y trans

Centro de estudios y documentación por las libertades sexuales

Colabora con Aldarte / Egin zaitez bazkide

¿Por qué colaborar económicamente con ALDARTE?

La Asociación ALDARTE “Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales” se constituyó legalmente en 1994 y cuenta desde entonces con una apreciable base social. Sin embargo, su ampliación y renovación resulta necesaria para garantizar el futuro. Así, el principal motivo para colaborar con ALDARTE es contribuir a fortalecer este proyecto.

Al colaborar económicamente con ALDARTE también disfrutas de algunas ventajas, como recibir información de nuestras actividades y publicaciones o desgravar como donativo en el impuesto sobre la renta, ya que somos una Asociación Declarada de Utilidad Pública.(DECRETO 150/2012, DE 24 DE JULIO DEL GOBIERNO VASCO (BOPV Nº 150 DEL 2 DE AGOSTO DE 2012)

ALDARTEren bazkidea egiteko arrazoiak:

1994.urtean legalki sortutako “Gay, lesbiana eta transexualen arreta zentro ” honek jatorrietatik oinarri sozial estimagarri bat izan du. ALDARTEren etorkizuneko lana bermatzeko beharrezkoa da berritze eta hedapena egitea. Horregatik, ALDARTEren bazkidea egiteko arrazoi nagusiena proiektu hau indartu eta sendotzen laguntzea da.

Kuota baten ekarpena egiteak ere baditu bere onurak, gure ekimen eta taldeen inguruko informazioa jasotzea edota errentaren gaineko zergan dohain bezala desgrabatzea,ALDARTE Onura Publikoko Ekarte gisa aitortuta baitago. (EUSKO JAURLARITZA, UZTAILAREN 24a, 150/2012 DEKRETUA (2012ko Abuztuaren 2an EHAA 150.znbk)

Hazte socio/a


10 €   20 €   30 €   50 €   100 €   200 €   300 €

Semestral   Anual

Egin zaitez bazkide


10 €   20 €   30 €   50 €   100 €   200 €   300 €

Sei hilero   Urtekoa

Haz un donativo solidario

Sí, deseo recibir información de la asociación.

Egin zaitez bazkide

Bai, elkartearen inguruko informazioa jaso nahi dut.

Premios y distinciones

La entidad ALDARTE ha recibido en su trayectoria los siguientes premios:

  • 2002 Premio BERDINTASUNA, otorgado por la Diputación Foral de Bizkaia al proyecto MUJER Y LESBIANISMO.
  • 2003 Premio HEGOAK, otorgado por la Asociación HEGOAK al proyecto TITERES POR LA DIVERSIDAD.
  • 2005 Premio EMAKUNDE Educación, otorgado por el Instituto Vasco de la Mujer al proyecto socioeducativo DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS FAMILIAS.
  • 2005 Premio BERDINTASUNA, otorgado por la Diputación Foral de Bizkaia al proyecto socioeducativo DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS FAMILIAS.
  • 2009 Premio País Vasco, un alma solidaria otorgado por EL CORREO al proyecto VISIBLES: LESBIANAS, GAYS Y TRANSEXUALES MAYORES.

Herencias y legados solidarios

Tienes la posibilidad de incluir a ALDARTE en tu testamento con el fin de que, cuando ya no estés, sigamos defendiendo los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, para conseguir un futuro más justo y equitativo.

Gracias a estas herencias y legados podremos desarrollar nuevos proyectos y campañas, que de otra manera no serían posibles.

Sariak

ALDARTE elkarteak honako sariak jaso ditu orain arte:

  • 2002 BERDINTASUNA saria, Bizkaiko Foru Aldundiak emana, Emakumea eta lesbianismoa proiektuagatik.
  • 2003 HEGOAK saria, HEGOAK elkarteak emana, Aniztasunerako txotxongiloak proiektuagatik.
  • 2005 PEMAKUNDE Hezkuntza saria, EMAKUNDE Institutuak emana, Sexu aniztasuna eta familia berriak hezkuntza-gizarteproiektuagatik.
  • 2005 BERDINTASUNA saria, Bizkaiko Foru Aldundiak emana, Sexu aniztasuna eta familia berriak hezkuntza-gizarte proiektuagatik.
  • 2009 EUSKAL HERRIKO saria, Arima solidarioa, EL CORREO egunkariak emana, Ikusgaiak: adineko lesbiana, gay eta transexualak proiektuagatik.

Herentzia eta legatu solidarioak

ALDARTE zure testamentuan txertatzeko aukera daukazu orain, zu ez zaudenean lesbiana, gay, transexual eta bisexualen eskubideak babesten jarraitzeko, etorkizun bidezko baten alde.

Herentzia eta legatu hauei esker ezinezkoak izango ziren proiektu eta kanpaina berriak martxan jarriko ditzakegu.

¿Por qué es importante hacer testamento?

Porque tienes derecho a decidir el destino de tus bienes cuando ya no estés. Porque hacer testamento es la mejor forma de hacer que tus deseos se cumplan y asegurarte de que tus bienes se destinan a las personas u organizaciones que tú quieres. Porque si falleces sin dejar testamento la ley dispondrá de tus bienes sin contar con tu voluntad.

Con el testamento dispones el reparto de tus bienes a favor de tu pareja, familia o amistades, pero además puedes destinar parte de tu herencia a la finalidad o al proyecto que tú elijas.

Hacer testamento es algo muy sencillo, pero es importante que te informes bien antes.

Para recibir más información sobre cómo dejar un legado o una herencia solidaria a ALDARTE puedes dirigirte a nuestra asesoría jurídica y consultar cualquier duda, solicitando una cita en el teléfono 94.423.72.96.

Zergatik da garrantzitsua testamentu bat egitea?

Eskubidea daukazulako zu falta zarenean zure ondasun guztien etorkizuna zein den erabakitzeko. Zure nahiak eta interesak betetzeko erarik egokiena testamentu bat egitea delako, zure ondasunak nahi duzun pertsona edo elkarteei bideratzeko. Testamentua egin barik zenduz gero, legeak erabakiko du zer egin zure ondasun guztiekin, zure borondatearen kontra.

Testamentua egiteak onurak dakartza zure bikote, familia edo lagunentzat, gainera zure herentzia nahi duzun proiektuei bideratu dezakezu.

Testamentu bat egitea oso gauza erraza eta sinplea da, betiere informazio guztia jaso ondoren.

Zure ekarpena egin nahi baldin badiozu ALDARTE bezalako proiektu bati, gure aholkularitza juridikoaren harremanetan zaitez. Edozein zalantza argitzeko 94.423.72.96. telefonora deitu eta hitzordua eskatu.