Servicios

RED ERABEREAN

RED ERABEREAN 
<h2>ALDARTE forma parte de la RED ERABERAN en Araba. </h2>

<p><strong>Zer da eraberean?</strong><br />
Eraberean Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak bultzatutako sare bat da, eta helburu dauka arraza-, etnia- edo nazio-jatorriak, sexu-orientazioak eta genero-identitateak eragindako diskriminazioari aurre egitea. Sail horrek eta immigrazioaren, ijito herriaren eta LGTB kolektiboen alde lan egiten duten zenbait gizarte erakundek osatzen dute sarea, eta bere egitekoa da tratu-berdintasuna eta diskriminaziorik eza sustatzea Euskadiko gizarte zibilean eta politika publikoetan. </p>

<p><strong>Zergatik?</strong><br />
Badakigulako gure ingurunean diskriminazioa egon badagoela, eta uste sendoa dugulako gure eskubideak baliatuta bakarrik egingo diogula aurre.  </p>

<p><strong>Zuri laguntzeko gaude</strong><br />
Aholkuak eta laguntza eskura jarriko dizkizugu: <br />
1. Biktimei zuzendutako laguntza:</p>

<ul>
<li>Babesa </li>
<li>Aholkularitza juridikoa</li>
<li>Solaskideak</li>
<li>Bitartekaritza</li>
</ul>

<p>2. Tratu-berdintasuna eta diskriminaziorik eza sustatzeko ekimenak: sentsibilizazioa, kontzientziazioa, informazioa eta prestakuntza.</p>

<p><strong>Nola jarri harremanetan gurekin?</strong><br />
Eraberean sarearen web orriaren bidez (www. eraberean.net), edo sarea osatzen duten erakundeen bulegoen bidez, non adituek aholkularitza emango dizuten. <br />
Ez ahaztu: diskriminazioa egon badago,… baina zure eskubideak ere bai</p>

<hr />
<p><strong>¿Qué es eraberean? </strong><br />
Eraberean es una red impulsada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para luchar contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional y por orientación sexual e identidad de género. Somos una red conformada por este Departamento y por diversas organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la inmigración, del pueblo gitano y de los colectivos LGTB y cuya misión es velar por la igualdad de trato y no discriminación en las políticas públicas y en la sociedad civil de Euskadi.</p>

<p><strong>¿Por qué?</strong><br />
Porque somos conscientes de que la discriminación en nuestro entorno es una realidad y porque estamos convencidos de que tan sólo ejerciendo nuestros derechos podremos hacerle frente.</p>

<p><strong>Estamos para ayudarte</strong><br />
Te ofrecemos:<br />
 1. Asistencia directa a víctimas</p>

<ul>
<li> Acompañamiento</li>
<li> Asesoramiento jurídico</li>
<li> Interlocución</li>
<li> Mediación</li>
</ul>

<p> 2. Iniciativas de sensibilización, concienciación, información y formación dirigidas a promocionar la igualdad de trato y no discriminación.</p>

<p><strong>Para contactar con nosotros </strong><br />
Puedes contactar con eraberean a través de la página web www.eraberean.net o bien a través de cualquiera de sus oficinas, donde personal especializado te asesorará al respecto. </p>

<p>Porque no lo olvides: la discriminación existe, tus derechos también. </p>
Documentos de interés:

  - Informe ERABEREAN. 2020. Castellano
  - Eraberean Txostena. 2020. Euskaraz
  - Informe. ERABEREAN. 2019. Castellano
  - ERABEREAN Txostena. 2019. Euskaraz.Enlaces de interés:

  - FOLLETO ERABEREAN
  - Eraberean Txosten atala
  - Acceso a los Informes de ERABEREAN

Galeria de fotos

Haz clic para ampliar la foto Haz clic para ampliar la foto
<<< volver
 

ALDARTE: Lesbiana, Gay eta Transexualen arreta zentroa  -  Sexu askatasunerako ikerketa eta dokumentazio zentroa
c/Berastegi, 5 - 5º   ·   Bilbao (Metro Abando - Salida Berastegi)   ·   Teléfono: 944237296   ·   e-mail: web@aldarte.org