Servicios

LEGE AHOLKULARITZA / Asesoramiento Jurídico

LEGE AHOLKULARITZA / Asesoramiento Jurídico 
<h2>LEGE AHOLKULARITZA</h2>

<p>Zerbitzu honek informazioa eta laguntza eskaintzen ditu honako gai hauetaz:</p>

<ul>
<li>Aholkularitza harreman moten inguruan: izatezko bikotearen eta ezkontzaren arteko ezberdintasunak, euren eraketa egiteko modua eta, hala badagokio, banaketa edo dibortzio metodoei buruzko aholkularitza.</li>
<li>Lege-aholkularitza eta informazioa familia eta haur alorrean: adopzioa, umea Erregistro Zibilean izena ematea (prozedurak, baldintzak, 3/2007 Legearen aplikazioan arazoak).</li>
<li>Alderdi juridikoen inguruko kontsultak: oinordetza, zergak, laguntza bidezko ugalketa, atzerritartasuna, transexualitatea (izen aldaketa, aldi baterako dokumentazioa...), ordezko gurasoa, eta abar.</li>
<li>Generoen arteko indarkeria.</li>
<li>Diskriminazioarekin zerikusia duten gaiei buruzko informazioa: lan kaleratzea, eraso homofoboak, baliabideen erabileran eta erakundeen aurrean diskriminazioa, gobernuak (erregistro zibila, epaitegiak ...).</li>
<li>Aholkularitza baliabide juridikoez, eskubideez baliatzeko.</li>
</ul>

<p>Eskatu zure hitzordua aldez aurretik: 944237296</p>

<p>MAILEGU ZERBITZUA BIZKAIAKO FORU ALDUNDIAREKIN HITZARTUA</p>

<hr />
<h2>ASESORAMIENTO JURÍDICO</h2>

<p>Este servicio presta información y apoyo relacionado con:</p>

<ul>
<li>Asesoramiento sobre tipos de unión: diferencias entre pareja de hecho y matrimonio, trámites a realizar para su constitución y en su caso, asesoramiento sobre procedimientos de separación o divorcio. </li>
<li>Asesoramiento legal e información en el ámbito de la familia y los menores: adopción, inscripción de menores en el Registro Civil (trámites, requisitos, problemática en la aplicación de la Ley 3/2007). </li>
<li>Consultas de tipo jurídico sobre: materia sucesoria, fiscal, reproducción asistida, extranjería, transexualidad (cambio de nombre, documentación transitoria…), paternidad subrogada, etc.</li>
<li>Violencia intragénero. </li>
<li>Información sobre cuestiones relacionadas con la discriminación: despido laboral, agresiones homófobas, discriminación en la utilización de recursos y ante organismos, AAPP (Registros Civiles, Juzgados…). </li>
<li>Asesoramiento sobre recursos jurídicos para el ejercicio de derechos. </li>
</ul>

<p>Pide cita por adelantado: 94 423 72 96</p>

<p>SERVICIO PRESTADO EN CONVENIO CON DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA</p>

Enlaces de interés:

  - FOLLETO DEL SERVICIO

Galeria de fotos

Haz clic para ampliar la foto Haz clic para ampliar la foto Haz clic para ampliar la foto
<<< volver
 

ALDARTE: Lesbiana, Gay eta Transexualen arreta zentroa  -  Sexu askatasunerako ikerketa eta dokumentazio zentroa
c/Berastegi, 5 - 5º   ·   Bilbao (Metro Abando - Salida Berastegi)   ·   Teléfono: 944237296   ·   e-mail: web@aldarte.org