Proyectos

VISIBILIDAD - IKUSGAITASUNA

VISIBILIDAD - IKUSGAITASUNA 
<p>MUJERES LESBIANAS E INVISIBILIDAD</p><p>Gure gaur egungo jendartean, oraindik ere, urria da lesbianen ikusgaitasuna, eta emakumeak ez dira subjektu sexualtzat hartzen oraindik ere. Ikusezintasun hori oztopo handia da gizarte baliabideak jendartearen baldintza beretan gozatzeko orduan, ikusgai bihurtzeko beldurrak zenbait eskubide baliatzeari uko egitea bai dakar sarritan. Hori horrela, lesbiana askok garesti ordaindu behar izaten dute urte luzetako borrokaren fruitu diren hainbat jendarte eta lege baliabide ezin erabiltzea. Egoera hori abiapuntu harturik ekin genion orain aurkeztuko dizuegun kanpaina hau lantzeari.</p><p>• Akonpainamentu eta banakako laguntza, talde barruko indarkeria-egoeretan.</p><p>• Emakume LBTI+  Elkar laguntza taldea eta erreferentzia esparrua</p><p>• Zine ziklo lesbikokoa eta ondorengo solasaldia.</p><p>**Baliabidea: LESBIANISMOAREN inguruko ERAKUSKETA. (Gurekin harremanetan jarri)</p><p>----------------------------------------------------------------------------------</p><p>El déficit de visibilidad lesbiana y la desconsideración social de las mujeres como sujetos sexuales es un hecho que a día de hoy se sigue produciendo. La invisibilidad supone un serio obstáculo para participar de los recursos sociales en igualdad de oportunidades respecto a la población en general ya que el miedo a hacerse visibles tiene como efecto directo la renuncia a ejercer determinados derechos y por tanto numerosas lesbianas se ven obligadas a pagar un precio muy alto por no poder utilizar unos recursos jurídicos y sociales que ha costado muchos años conquistar. Este fue el punto de partida para poner en marcha las campañas que estamos realizando cada año.</p><p>• Acompañamiento y apoyo individualizado en situaciones de violencia intragénero.</p><p>• Grupo de Apoyo Mutuo y referencia para mujeres LTBI+</p><p>• Ciclo de cine lésbico y posterior tertulia.</p><p><br />**Recursos: EXPOSICION SOBRE LESBIANISMO. (Contáctanos)</p><p> </p>Documentos de interés:

  - JORNADA-JARDUNALDIA:Visibilidad L√©sbica en el √°mbito laboral. Lesbianen ikusgaitasuna lan esparruan.Enlaces de interés:

  - LESBIANAK IKUSGAI ETA ESKUBIDEDUN
  - LESBIANAS VISIBLES Y CON DERECHOS
  - Manifiesto 26-A-26 Manifestua
  - 2018 Manifiesto 26-A-26 Manifestua
  - Manifiesto 26-A-26 Manifestua junto a 28-J Koordi
  - A-26 Manifestua_2020 / Manifiesto 26-A_2020
  - VIDEO:Visibilidad Lesbianismo y politicas publicas
  - 2022ko MANIFESTUA A-26 / MANIFIESTO 26-A
  - RECURSO:EXPO. LESBIANISMO ERAKUSKETA BALIABIDEA
  - Manifiesto-Manifestua:Visibilidad lesbica 26-A

Galeria de fotos

Haz clic para ampliar la foto Haz clic para ampliar la foto Haz clic para ampliar la foto
Haz clic para ampliar la foto Haz clic para ampliar la foto Haz clic para ampliar la foto
Haz clic para ampliar la foto Haz clic para ampliar la foto
<<< volver
 

ALDARTE: Lesbiana, Gay eta Transexualen arreta zentroa  -  Sexu askatasunerako ikerketa eta dokumentazio zentroa
c/Berastegi, 5 - 5º   ·   Bilbao (Metro Abando - Salida Berastegi)   ·   Teléfono: 944237296   ·   e-mail: web@aldarte.org