Consultoria

NORI ZUZENTZEN ZAIO /A QUIEN VA DIRIGIDA 
• Irabazi asmorik gabeko erakundeei: elkarteak, fundazioak, GGKE, gizarte ekintzako enpresak, kooperatibak, koordinakundeak…

• Udal mailako, probintzia mailako eta autonomia elkargo mailako administrazio publikoei.

• Bestelako fundazio edo gizarte ekintza erakundeei.

• Hezkuntza zentro publiko eta pribatuei, unibertsitate publiko eta pribatuei.

• Bestelako erakundeei: Institutu, Behatoki…

• Talde politikoei, sindikatuei, enpresei.

----------------------------------------------------------------------------------

• Organizaciones no lucrativas: asociaciones, fundaciones, ONGD, empresas de carácter social, cooperativas, coordinadoras…

• Administraciones Públicas de ámbito local, provincial y autonómico.

• Otras fundaciones u obra social.

• Centros Educativos, públicos, privados, Universidades públicas y privadas.

• Otras entidades: Institutos, Observatorios…

• Grupos políticos, sindicatos, empresas
<<< volver
 

ALDARTE: Lesbiana, Gay eta Transexualen arreta zentroa  -  Sexu askatasunerako ikerketa eta dokumentazio zentroa
c/Berastegi, 5 - 5º   ·   Bilbao (Metro Abando - Salida Berastegi)   ·   Teléfono: 944237296   ·   e-mail: web@aldarte.org