Aldarte

ALDARTE

Centro de atención a gays, lesbianas y trans

Centro de estudios y documentación por las libertades sexuales

Grupos

BETANIA: gays y lesbianas cristianos. BETANIA: gay eta lesbiana kristauak.

Fecha reunión: QUINCENAL, JUEVES 19,30

BETANIA: gays y lesbianas cristianos. BETANIA: gay eta lesbiana kristauak.
BETANIA: gays y lesbianas cristianos
El grupo cristiano es un grupo formado por gays, lesbianas, transexuales y por personas que quieren acercarse a esta realidad, creado para compartir la fe y las experiencias personales. Entre los objetivos de este grupo se encuentra el de luchar contra la actitud homófoba de parte de la Iglesia, uniendo para ello dos elementos fundamentales y compatibles: la fe y la homosexualidad. Para ello se participa en una red formada por grupos cristianos de gays y lesbianas de todas las CCAA y en campañas de sensibilización, protesta etc.

En el grupo se tratan temas variados que tienen que ver tanto con la homosexualidad, como con temas de fe que interesen.


EL OBJETIVO ES REFLEXIONAR SOBRE NUESTRO SENTIMIENTO RELIGIOSO Y NUESTRA HOMOSEXUALIDAD-LESBIANISMO-TRANSEXUALIDAD

NOS JUNTAMOS GAYS, LESBIANAS, TRANSEXUALES Y TODA AQUELLA PERSONA QUE EN ESTE MARCO LE INTERESE HACER SUS APORTACIONES.

CREAMOS CADA VEZ QUE NOS JUNTAMOS UN ESPACIO PARA COMPARTIR NUESTRAS ORACIONES


----------------------------------------------------------------------------------                        

Gay eta lesbianentzako elkargunea eta otoitz-gunea sortu duen taldea gara, fede kristaua eta gure orientazio sexuala batera bizi nahi dituen taldea.

ZEINTZUK DIRA GURE HEBURUAK?

Kristautasuna eta gure joera sexuala bateratzea eta uztartzea.
Fedea bete-betean eta kontraesanik gabe bizitzen laguntzea.
Beraien fedea eta sexualitatea batera bizitzeko ingurunea bilatzen duten gay eta lesbianei harrera egitea.

Horretarako komunitate autonomo guztietan gay eta lesbianen talde kristauek osatutako sare batetan parte hartzen dugu eta bai sentsibilizazio kanpaina, protesta, etab.-etan ere

ZER DIO ZIENTZIAK?

Osasunerako Mundu Erakundeak dio joera sexuala, berez, ez dela nahasmendua, eta ez du gaixotasuntzat jotzen.

Arraza, giza-maila, lanbide eta herri guztietan daude gay eta lesbianak.

ZER DIO ELIZAREN HIERARKIAK?

Gure egintzak naturaren legearen kontrakotzat jotzen ditu eta, beraz, kastitatera behartzen gaitu.
Seme-alabarik sortu ezin dugunez, ezin dugu maitatu.
Ez gara geure gorputzen jabe.

Enlaces de interés


Volver a grupos